Support på Københavns Universitet – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Koncern-it > Kontakt/Servicedesk > Support på KU

Support på KU

Servicedesk og fakultets it-service varetager i fællesskab support for it-området på hele Københavns Universitet.

Servicedesk yder support på id-kort, telefoner og på KU's administrative it-systemer over hele universitetet, mens den resterende support varetages enten i fællesskab eller af fakultets-it.

På KUnet i medarbejderguiden for it kan du finde oplysninger og vejledninger om it på KU.

Hvis du er studerende, så kan du finde information under It for studerende.

Fællesadministrationen (Servicedesk)

Servicedesk supporterer sammen med lokale it-ansvarlige pc-arbejdspladser i Fællesadministrationen.

Telefon
E-postadresse
Hjemmeside

35 32 27 00
it-service@adm.ku.dk
Koncern-it

Det Humanistiske og Det Juridiske Fakultet

Søndre Campus IT yder sammen med lokale it-ansvarlige support til fakultetssekretariater og institutter på de to fakulteter.

Telefon
E-postadresse
Hjemmeside

35 32 92 11
it@hum.ku.dk
Hum It

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Science-it yder support til fakultets brugere.

Telefon
Opret sag
Hjemmeside

35 32 21 00
sd.ku.dk
Science It

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Teologiske Fakultet

Samf-it yder sammen med lokale it-ansvarlige support til fakultetssekretariatet og institutterne på begge disse fakulteter.

Telefon
E-postadresse
Hjemmeside

35 32 32 38
ibtvagt@ibt.ku.dk
Samf It

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

SUND-IT yder IT-support til SUNDs ansatte og studerende.

Telefon

E-postadresse
Hjemmeside

35 32 45 00
itsupport@sund.ku.dk
For medarbejdere: SUND-IT på KUnet - for medarbejdere
For studerende: Din studieretning/Faciliteter/IT på KUnet