Om KU-IT

KU-IT er Københavns Universitets fælles it-afdeling. Vores målsætning er at skabe rammerne for en sammenhængende og brugerorienteret it-service for alle medarbejdere og studerende på universitetet ved at understøtte, implementere og kvalitetssikre strategiske fokusområder på basis af KU's digitaliseringsstrategi.

Afdelingens opgaver

  • at bistå universitetets ledelse med strategi og rådgivning om it
  • at levere fælles it-løsninger til hele universitetet
  • at drive og supportere de fælles administrative it-systemer
  • at sikre stabil drift og vedligeholdelse af KU's it-platform

Mere information

Er du ansat på Københavns Universitet og arbejder professionelt med it, kan du med fordel logge på it-arbejdsområdet på universitetets intranet. Dér finder du information om it-systemer, it-projekter, it-dokumentation og it-arkitektur på Københavns Universitet.