Om KU-IT

KU-IT er Københavns Universitets fælles IT-afdeling. Vores målsætning er at skabe rammerne for en sammenhængende og brugerorienteret IT-service for alle medarbejdere og studerende på universitetet ved at understøtte, implementere og kvalitetssikre strategiske fokusområder på basis af KU's digitaliseringsstrategi.

Afdelingens opgaver

  • at bistå universitetets ledelse med strategi og rådgivning om IT
  • at levere fælles IT-løsninger til hele universitetet
  • at drive og supportere de fælles administrative IT-systemer
  • at sikre stabil drift og vedligeholdelse af KU's IT-platform

Mere information

Er du ansat på Københavns Universitet og arbejder professionelt med IT, kan du med fordel logge på IT-arbejdsområdet på universitetets intranet. Dér finder du information om blandt andet IT-udvalg, IT-systemer og digitaliseringsstrategien på Københavns Universitet.

Klik her for at finde KU-IT´s kontaktinformation.