Koncern-it-koordineringen – Københavns Universitet

KU-IT > Om KU-IT > Koncern-it-koordineringen

Koncern-it-koordineringen

Koncern-it-koordineringen på Københavns Universitet er et samarbejdsudvalg, som koordinerer ledelsen af it-områderne på tværs af KU. Arbejdet omhandler strategi- og organisationsudvikling, videndeling mellem fakulterterne og fællesadministration samt rådgivning af den administrative ledelse af KU.

Udvalget skal sikre at strategiske fokusområder i digitaliseringsstrategien forankres i it-organisationen og samtidig sætte fokus på drifts- og kvalitetssikring af it-services for slutbrugerne på universitetet.

Du kan læse mere om Koncern-it-koordinering på intranettet KUnet. Der kræves KU-Brugernavn og adgangskode for at logge på KUnet.