Organisation – Københavns Universitet

KU-IT > Om KU-IT > Organisation

Organisation

Koncern-it er opdelt i sektioner og grupper med vicedirektøren som øverste chef.  Den daglige ledelse er forankret i en ledelsesgruppe, som består af vicedirektøren og de tre sektionschefer.

Informationssikkerhedschefen er organisatorisk en del af Koncern-it, men refererer fagligt til Universitetsdirektøren. Læs mere om informationssikkerhed

Drift og support (sektion)

Drift og support er en sektion, hvor alle driftsopgaver og support er samlet under én ledelse med et entydigt ansvar for at sikre en stabil drift, en sikker og smidig overdragelse fra projekt til drift og et højt supportniveau.

Sektionen består af grupperne Servicedesk, Core Services, Platform Services samt stabsfunktionen Proceser og aftaler.
Find medarbejdere i sektionen.

Kunder og løsninger (sektion)

Denne sektion sikrer, at kunderne får én opgaveorienteret indgang til Koncern-it.

Sektionen består af områderne administration, uddannelse, studerende og kommunikation, forskning og basis it samt en koordinerende stabsfunktion. Find medarbejdere i sektionen.

Projekter, portefølje og rapportering (sektion)

Projekter, portefølje og rapportering er en sektion, hvor opgaverne vedrørende projektledelse, porteføljestyring, projektmetodik og rapportering er samlet.

Sektionen består af grupperne Projektledere, KU porteføljestyring og Rapportering. KU porteføljestyring refererer til universitetsdirektøren.
Find medarbejdere i sektionen.

Kommunikation (stabsfunktion)

Funktionen har ansvaret for intern og ekstern kommunikation i afdelingen - både på strategisk og udførende plan.
Find medarbejdere i stabsfunktionen.