E-læringsplatformen Absalon – Københavns Universitet

It for studerende > E-læringsplatformen Ab...

E-læringsplatformen Absalon

Absalon er et fælles e-læringssystem, som alle studerende på Københavns Universitet benytter. Systemet har en lang række funktioner til understøttelse af undervisningen, og det er i Absalon, at du finder undervisningsmateriale.

Absalon bruges også til elektroniske tests, opgaveaflevering samt generel kommunikation med de studerende.

Du kan læse mere om Absalon og finde vejledning på din uddannelseside på KUnet.

Sådan logger du på Absalon

Som studerende får du adgang til Absalon via KUnet.

På KUnets forside finder du i midterkolonnen under overskriften 'Absalon fag' direkte links til dine Absalon kursusrum, og derudover er der i højrekolonnen under overskriften 'Systemadgange' et link til Absalons hovedside.

Der kræves KU-Brugernavn og adgangskode for at logge på KUnet.