Grupperum

Et grupperum er et forum, som giver dig mulighed for at have digitale interessegrupper med dine medstuderende, hvor I frit kan dele viden og dokumenter.

Der kræves KU-brugernavn og adgangskode for at logge på KUnet.

Oprettelse af grupperum 

Du opretter og tilmelder dig grupperum gennem KUnet, hvor du også har adgang til dine grupperum. Der er stort set ingen regler for, hvor mange grupperum du kan være medlem af, og hvad du kan bruge grupperummene til.

Du kan finde vejledning og læse mere om grupperum på KUnet.