Softwarebiblioteket

Alle studerende har adgang til universitetets Softwarebibliotek. Det giver mulighed for at downloade og benytte en række programmer, som kan hjælpe dig gennem din tid som studerende.

Du finder de nærmere betingelser for de enkelte softwareaftaler under det pågældende program i Softwarebiblioteket på KUnet, hvor du også kan finde vejledninger til opsætning af programmer.

Det skal nævnes, at KU ikke yder support på installation og brug af produkterne.

Der kræves KU-brugernavn og adgangskode for at logge på KUnet.