Driftsinformation

Nuvaerende driftsforstyrrelser

  • 27/09-2021 kl. 00:30 IndFak, Navision Stat, RejsUd, ØS LDV: Økonomistyrelsen udsender spørgeskemaundersøgelse om brugertilfredshed
  • 24/09-2021 kl. 12:30 KUPA: Problemer med se oplysninger i "Tid og Fravær"
  • 22/09-2021 kl. 10:03 : NemId Login MFA opsætning/sup Digital eksamen
  • 17/09-2021 kl. 13:40 Min projekt økonomi: Opdateret - Problemer med at hente data fra MPE/MPO
  • 10/09-2021 kl. 08:00 ØS LDV: Sporadiske fejl på LDV

Planlagte driftsforstyrrelser

  • 12/10-2021 kl. 14:00 Navision Stat: Agil Opgradering af navision Stat

Tidligere driftsforstyrrelser

Se liste over tidligere driftsforstyrrelser